J
I
K
A
B
23 مرداد 1400 17:46:19
در آئين معارفه، رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت: بايد سازمان انقلابي، مدبر در تراز انقلاب اسلامي داشته باشيم/بايد ريل را عوض كرد تا بتوانيم جلوي ناملايمات را در آينده بگيريم
در مراسم معارفه دكتر ميركاظمي معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كه با حضور دكتر مخبر  معاون اول رئيس جمهور و معاونان و مديران ارشد اين سازمان برگزار شد. دكتر ميركاظمي با تشكر از رياست محترم جمهور كه با حسن اعتماد اين مسئوليت خطير را به اينجانب واگذار كردند تشكر و قدرداني كرد
به گزارش مركز اطلاع رساني،روابط عمومي و  امور بين الملل وي در ادامه گفت: خداوند توفيق دهد تا بتوانيم با همكاري هم  باري از دوش مردم عزيز برداريم، كار آساني نيست، ولي بايد اين شرايط را پشت سر بگذاريم. مباحث را در چند بخش مطرح و نتيجه گيري مي كنم. تشكر مي كنم از تمام عزيزاني كه زحمت كشيدند، ميدانم در هر مقطعي درهر دولتي همه كارمي كنند، ممكن است نقدهايي هم باشد ولي اين به معناي در نظر نگرفتن زحمات دوستان نيست.
دكتر مير كاظمي خاطر نشان كرد: اگر برگرديم به بعد از پيروزي انقلاب شرايطي داشتيم كه گاهي جنگ يا صلح يا در وضعيت تحريمها ضعيف بوده و گاهي تشديد تحريم قيمت نفت گاهي بالا و گاهي پايين بوده است، سليقه هاي مختلف سياسي حاكم بوده،‌ چه كارگزار، چه اصولگرا و چه اصلاح طلب، ولي آنچه كه به عنوان شاخص هاي كلان اقتصادي مطرح مي شود، بيشتر اوقات مطلوب نبوده است و شايد بتوان گفت مطلوب نبوده است. وقتي صحبت از  رشد اقتصادي شده 8 درصد را درنظر مي گرفتند و 3/5 درصد آن را از محل بهره وري درنظر گرفته مي شدكه عملا تحقق پيدا نكرده است.
وي افزود: همه طي  اين سالها دنبال تورم يك رقمي بودند ولي متأسفانه بسياري از مواقع دچار تورم دو رقمي در كشور بوديم. نرخ بيكاري يك رقمي در برنامه قرار مي دادند ولي محقق نمي شد  و عمدتا ما دو رقمي بوديم. اين نشان مي دهد كه مشكلي وجود دارد ولي نبايد اين را گره بزنيم به تحريم،‌ بله تحريم تأثير دارد و كسي رد نمي كند. ولي شرايطي بوده كه تحريم جدي نبوده ولي ما همين مشكلات را داشتيم. جاهايي بوده نفت هم فروختيم ولي نابساماني در شاخص هاي كلان در كشور را هم داشته ايم. بايد آدرس هاي درست اقتصادي بدهيم تا بتوانيم مشكل را ريشه‌يابي و شناسايي كنيم و برايش راه حل اساسي پيدا كنيم.
دكتر ميركاظمي: فارغ از همه تجربه هايي كه در كشور وجود دارد، اگر شاخص هاي بهره وري در 40 سال گذشته را بررسي كنيم يا ثابت بوده و يا منفي، چرا بايد اينطور باشد. حجم بالاي سرمايه گذاري در كشورانجام شده، اما توليد موثري نداشته ايم. چرا امروز بايد 90 درصدواحدهاي صنعتي در شهرك هاي صنعتي ما تعطيل باشند. به شما قول مي دهم كه خيلي از اين واحدها اگر تحريم هم نبود، تعطيل بودند. در بعضي از جاها 10 واحد نياز به كالا داشتيم، 100 واحد ظرفيت توليد ايجاد شده است، چرا بايد اينگونه منابع را به هدر رود. آيا نياز نيست در راهبردهاي توسعه‌اي بازنگري كنيم كه از هدر رفت منابع كشور جلوگيري شود.
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور گفت: در بهره وري سرمايه، كل و نيروي انساني وضعيت خوبي نداشتيم. عليرغم خروجي هاي بالاي در سطح دكترا و كارشناس ارشد در رشته هاي مختلف و رشد علمي 11 برابري ولي متأسفانه در شاخص بهره وري نيروي انساني،‌وضعيت خوبي نداشته ايم.
دكتر ميركاظمي تاكيد كرد اين نشان مي‌دهد بايد دقيق تر و ظريف تر مسايل كشور رصد شود . عليرغم اين كه سرمايه-گذاري سنگين در زيرساخت‌ها شده، يعني متوسط رشد اقتصادي كشور نامطلوب و تورم در ده سال گذشته عمدتا بالا بوده مانند چند سال گذشته، در طول 40 سال  گذشته بجر چند سال معدود كه مردم آسايش داشتند بقيه مواقع افزايش هزينه و تورم دو رقمي داشته‌ايم. طي هشت سال گذشته متوسط خوراكي‌هايي كه بانك مركزي اعلام مي‌كند حدود 400 تا 500 درصد است ، 700 درصد در مسكن و همين طور 800 درصد در خودرو رشد داشته ايم. آيا  اين مسيري است كه بتواند ادامه پيدا كند . بنظرم بايد روي اين‌ها فكر كنيم. ريل را بايستي تغيير داد.
معاون رئيس جمهور گفت: امروز كه ما داريم دولت را تحويل مي گيريم، وضعيت مطلوب نيست. شايد بگويم بودجه امسال هم كسري دارد و مي‌خواهم به كسري هاي گذشته هم اشاره‌اي كنم و فكري برايش بكنيم.خرداد سال 1392، 104 هزار ميليارد تومان بدهي به سيستم بانكي داشتيم و خرداد 1400 در سايت بانك مركزي گزيده هاي آمار اقتصادي بخش پولي- بانكي 650 هزار ميليارد تومان بدهي به سيستم بانكي است كه 90 درصد آن مربوط به دولت است نه شركت ها، در سازمان تأمين اجتماعي و صندوق ها را كه بررسي كنيم طلب 300 تا 400 هزار ميليارد تومان از دولت دارند. است، وزارت نيرو بيش از 50 هزار ميليارد تومان بدهي دارد كه بخشي براي برق و بخش ديگر براي پيمانكاران و ... است. اين وضعيتي است كه داريم مي رسيم به اين نقطه كه آيا ميخواهيم اين مسير را ادامه دهيم.
ميركاظمي گفت: سال گذشته مبلغ 560 هزار ميليارد تومان عملكرد مصارف كشور بوده كه به يكباره امسال مي شود  1277 هزار ميليارد تومان ، در شرايطي كه تحريم هم شديدتر شده است. اين فرآيند نمي تواند ادامه پيدا كند، اگر سقف اول بودجه هم كه درنظر گرفته شودمبلغ 937 هزار ميليارد تومان هست آيا امكان تأمين پايدار براي آن وجود دارد؟ 
وي افزود: سال 1391 عملكرد هزينه جاري 89 هزار بوده كه امسال به 900 هزار رسيده، آيا شرايط اقتصادي خوب بود؟ اقتصاد مقاومتي را رعايت كرديم؟ كه اين رشد ده برابر در برنامه قرار گرفته. من نمي خواهم نافي زحمات دوستان باشم، اما ادامه اين مسير به كجا مي رسد؟
4 سال بگذرد بدهي هاي اين دولت هم از هزار و اندي ميليارد تومان كه سر رسيد آن رسيده است 1000 تا 500 ميليارد تومان افزوده و به دولت بعد برسد. بايد بازنگري كنيم. من بودجه سال 99 را بررسي كردم 50 درصد از درآمدهاي ماليات عمومي و 30 درصد دارايي هاي مالي است . امسال پرداخت هايي كه تا الان شده اگر سقف اول را در نظر بگيريم(همان 937 هزار ميليارد تومان) است، واقعيت اين است كه چرا ما بايد به اين نقطه برسيم. عملكرد درآمدي ما 225 هزار ميليارد تومان بوده، در صورتي كه مصارف ما 280 هزار ميليارد تومان است. 54 تا 55 هزار از تنخواه استفاده شده است. هشتاد و اندي هزار ميليارد از فروش دارايي بوده و معادل تقريبا 280 هزار ميليارد تومان كه پرداخت كرديم معادل 140 هزار ميليارد ريال آن معادل پنجاه درصد منابع ناپايدار بوده كه بايد تا پايان سال را خداوند به خير بگذراند.
نقدينگي به استناد بانك مركزي از خرداد 92 كه 470 هزار ميليارد تومان بوده به 3700هزار ميليارد تومان تا پايان خرداد 1400رسيده است و اگر اين روند ادامه پيدا كند حجم نقدينگي به 4500 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد. چه توقعي از مردم داريم كه تحمل كنند.
دكتر ميركاظمي گفت: ايران كشور ثروتمندي است،‌ انصافا منابعي كه ما در اختيار داريم در بسياري از كشورها ندارند. در منابع نفت و گاز رتبه اول داريم، معادن، حوزه هاي كشاورزي كه در منطقه استوايي قرار گرفته ايم، نيروي جوان و تحصليكرده آماده كار داريم چرا بايد شرايط اينگونه باشد. در ضريب جيني وضع خوبي نداريم، فاصله طبقاتي طي هشت سال گذشته بيشتر شده است، به اين معني كه فقير فقيرتر و دارا، داراتر شده است. آيا مي توان اين روند را ادامه داد.
     معاون رئيس جمهور افزود :  من قصد اين را ندارم اجر كسي را ضايع كنم در همه دولت ها اين مسايل بوده، بايد سراغ ام المسائل رفت. مسئله اصلي كشور كجاست؟ كه ما عليرغم سرمايه گذاري هايي كه شده چرا شاخص هاي كلان كشور بهبود پيدا نمي كند. آيا با اين مشكل بايد جلو برويم؟ تا كجا مي توانيم ادامه دهيم؟ بحث هاي منطقي در سازمان برنامه كه كارشناسان دلسوز دارد بايد انجام شود. اگر بودجه به اين ترتيب باشد يعني اين سازمان عريض و طويل و ساير عزيزاني كه در استان ها فعاليت دارند مي توانند با 50 نفر  اين كار را انجام دهند. اما اين نيروي عظيم كه قاعدتا بايد از فرهيختگان كشور باشند، بايد ريل را عوض كرد. اين ريل درستي نيست. ما نياز به يك سازمان انقلابي، مدبر و در تراز انقلاب اسلامي داريم تا بتوانيم جلوي ناملايمات كه مي تواند در آينده رخ دهد را بگيريم.
امروز شاهديم در سال 1400 با رشد ده برابري در هزينه جاري نسبت به عملكرد91 روبرو هستيم . ده برابر در طول 8 سال،‌ سال آينده چه كار بايد انجام شود؟‌ تا كجا مي توانيم ادامه دهيم . اين بدهي هايي كه پشت سر هم هست را بايد چكار كرد؟ روسا مي آيند و مي روند نمي خواهيم جايي را متوقف كنيم بايد يك انضباط ايجاد شود. برداشت هاي مكرر از صندوق توسعه ملي به چه معنايي است. از وزير اقتصاد در مجلس سوال كردم چرا از صندوق مكرر برداشت مي كنيد. اوراق،‌ بدهي به بانك ها،  آيا امسال امكان استفاده از تنخواه وجود دارد؟ 
درخواستم از عزيزان اين است كه بپذيرند من به همه زحمات آن ها و ساير عزيزان و مديران در ديگر دستگاه ها آگاه هستم. مديران ما در حال مستهلك شدن هستند، اگر كارها نظام و سيستم پيدا كند و داراي انضباط شود،‌ اين همه استهلاك در مديران و كارشناسان به وجود نمي آيد و  وضعيت مناسب خواهد شد.
از همه فرهيختگان در اين سازمان و دستگاه ها درخواست مي كنم كه در اين زمينه راه حلي را پيدا كنند كه ما به جز اصلاح مسير حركت راه حل ديگري نداريم.
در  42 سال گذشته سرمايه گذاريهاي سنگيني در زيرساختها شده، چرا تورم و بيكاري بيداد مي كند؟ بله تحريم وجود دارد، ما بيش از 40 سال است كه با تحريم درگير هستيم،‌ ما در دوران دفاع مقدس براي تأمين قطعات خودروهاي نيروهاي مسلح مشكل داشتيم،‌ جهان آن را در اختيار ما نمي گذاشت و در داخل نيز قدرت توليد نداشتيم، اما امروز قدرت توليد داريم،‌ نبايد تحريم را بيش از اندازه بزرگ كنيم. ما امروز قدرت داريم، ما در گذشته براي ساختن يك سلاح كوچك نه توان، نه قدرت و نه توان علمي نداشتيم،  ولي امروز جزء چند كشور اول در نيروهاي مسلح هستيم. ما تجهيزات نظامي داريم چطور در آنجا موفق شديم،‌ در ساير بخش ها هم مي توانيم موفق شويم.
دكتر ميركاظمي گفت: امروز قدرت توليد داريم،‌ كه در گذشته نداشتيم، ما كوچكترين ابزارها را نمي توانستيم بسازيم و جهان آن را در اختيار ما نمي گذاشت با يك لطايف الحيلي آن را تأمين مي كرديم،‌ اميدوارم با درك دقيق شرايط و آشنايي كامل به پتانسيل ها و ظرفيت هاي كشور بخصوص نيروي انساني بتوانيم مشكلات را بصورت دقيق شناسايي و راه حل آن را پيدا كنيم.
رئيس سازمان برنامه وبودجه :اين سازمان علاوه بر اينكه بايد بودجه را مديريت كند بايد مديريت براي ريل گذاري كشور را هم انجام دهد. اگر بتوانيم اين كارها را انجام دهيم يك سازمان موثر و موفق خواهيم شد.در گذشته دوستان زحمت كشيدند و تا جايي هم موفق بودند اما الان بايد قوي‌تر و با دقت بيشتر و با اراده قوي تر بايد "اصحاب ما مي توانيم" باشيم، در غير اين صورت نمي توانيم موفق باشيم.  مذاكره جاي خودش را دارد،‌ اميدوارم كه به نتيجه برسند و به نتيجه هم نرسند كشور ضعيف و فقيري نيستيم،‌ منابع فراواني داريم،‌ نيروي انساني و پتانسيل داريم،  بايد فضا را ايجاد كنيم كه اين ها بتوانند نمو كنند.دسترسي سريع
ارتباط با ما

نشاني : تهران، ميدان بهارستان، خيابان صفي عليشاه، سازمان برنامه و بودجه كشور
كد پستي : 1149943141
تلفنخانه مركزي : 33271
Email : dabir@mporg.ir

پيام رسان سروش : 
@pborg_ir
واحدهاي وابسته

تمامي حقوق اين سايت متعلق به سازمان برنامه و بودجه كشور بوده و استفاده از  مطالب آن با ذكر منبع بلامانع است.

Powered by Tetis PORTAL