J
I
K
A
B
30 ارديبهشت 1399 14:24:41
از تحول در توزيع اعتبارات تا توسعه پايدار سيستان و بلوچستان
سند آمايش سرزمين با چشم‌اندازي ۲۵ ساله براي توسعه پايدار سيستان و بلوچستان كه بهمن سال گذشته مطالعات آن به پايان رسيد قرار است از امسال كار خود را با تغيير و تحول در توزيع اعتبارات استاني آغاز كند.
به گزارش مركز اطلاع رساني ، روابط عمومي و امور بين الملل سازمان برنامه و بودجه كشور ، توسعه استاني پهناور همچون سيستان و بلوچستان كه همواره صفت محروميت را با خود يدك مي‌كشد يكي از دغدغه‌ها و آرزوهاي مسوولان و همچنين مردم اين ديار است اما عمق محروميت‌ها از يك سو و فراواني نعمت‌هاي الهي و مزيت‌هاي اقتصادي از سوي ديگر سبب شده تاكنون آنگونه كه بايد نه مشكلات مردم اين استان به كلي حل شود و نه ظرفيت‌هاي اين خطه پهناور از قوه به فعل درآيند.
همين امر سبب شد تا توسعه همه جانبه و پايدار سيستان و بلوچستان با تكيه بر نقاط قوت در قالب سند آمايش سرزمين به عنوان هدفي دست يافتني تعريف شود. سندي كه چشم اندازي ۲۵ ساله را براي آينده سيستان و بلوچستان متصور است و از امسال كار خود را با تغيير و تحول در توزيع اعتبارات استاني آغاز كند.
براساس چشم‌انداز سند آمايش سرزمين در افق ۱۴۲۴ سيستان و بلوچستان استاني است با توسعه جامع امنيت پايدار و همبسته با سرزمين با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي با هويت اصيل ايراني اسلامي به دور از نگرش‌هاي سنتي ضد توسعه، ايفاگر نقش سازنده در تعاملات ملي و فراملي داراي سازمان فضايي متوازن و همگرا با كشور با تاكيد بر حفاظت از محيط زيست، استفاده منطقي از منابع و جايگاه مناسب در راستاي توسعه اقتصادي و انساني كشور، دروازه تجارت و حلقه اتصال كشورهاي آسياي ميانه و افغانستان به آبهاي آزاد. اما دانستن اينكه اين چشم انداز چگونه ترسيم شده و قرار است چگونه به سرانجام برسد در گفت و گوي رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي سيستان و بلوچستان با خبرنگار ايرنا تشريح مي‌شود.
 توزيع اعتبارات ۹۹ سيستان و بلوچستان بر اساس سند آمايش سرزمين
به گفته رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سيستان و بلوچستان طبق دستور استاندار امسال شيوه و نحوه توزيع اعتبارات متفاوت تر و بر اساس خروجي مطالعات آمايش است.
مهرداد عرب به تاريخچه اين سند اشاره كرد و ادامه داد: بعد از مطالعات محور شرق كه در سال ۱۳۶۷ در قالب پنج فصل و ۱۲ ماده به تصويب رسيد و در سال ۱۳۷۸ يك مرحله بازنگري و عمليات اجرايي آن عملا از سال ۱۳۸۱ آغاز شد به طوريكه پيش‌از اين سند فرابخشي استراتژي محور در سيستان و بلوچستان نداشتيم.
به گفته وي، تدوين سند آمايش بعد از مطالعات محور شرق، يكي از اسناد بالادستي قابل اتكا و اطمينان است كه انتظار مي‌رود دستگاه‌هاي اجرايي استان در حوزه تصميم‌گيري و سياست‌گذاري از خروجي اين مطالعات استفاده كافي را داشته باشند.
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي سيستان وبلوچستان با اشاره به نحوه توزيع اعتبارات سال ۱۳۹۹ گفت: بودجه ۹۹ طي روزهاي گذشته به استان ابلاغ شده و وظيفه توزيع آن در قالب فصل، برنامه، دستگاه اجرايي و شهرستان به استناد ماده ۳۱ قانون احكام دائمي بر عهده سازمان مديريت و برنامهريزي استان‌ است.
سند آمايش پيشرانهاي توسعه استان را نشان مي‌دهد
عرب اول تصريح كرد: مطالعات سند آمايش سرزمين پيشرانهاي توسعه سيستان و بلوچستان را نشان داده كه بهتر است منابعي كه در اختيار داريم متناسب با خروجي اين مطالعات باشد تا بتوانيم در شاخص‌هاي استان به متوسط كشوري دست يابيم.
وي گفت: اين سند در كارگروه كارشناسي شوراي عالي آمايش تصويب و در كميسيون تخصصي اين شورا هم مصوب شد كه دوشنبه هفته جاري به تصويب نهايي شوراي عالي آمايش سرزمين خواهد رسيد.
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي سيستان و بلوچستان با اشاره به سازمان فضايي وضع موجود استان اظهار داشت: خشكسالي و كمبود منابع آب مساله و چالش اصلي و حياتي در فرايند توسعه استان است.
وي افزود: توسعه نامتوازن سكونت و عدم تعادل در نظام شهري و روستايي را در استان شاهد هستيم، همچنين اشتغالزايي ناقص و وابسته منجر به تشديد روند حاشيه نشيني در استان شده و عدم وجود پيوندهاي فضايي مستحكم شبكه ارتباطات درون و برون استاني باعث انزواي استان شده است.
عرب با اشاره به جايگاه سيستان و بلوچستان در سطح بين المللي و فراملي، تصريح كرد: اين استان موقعيت خاص ژئوپلتيك در بين همه استان‌هاي كشور دارد به گونه‌اي كه توسعه محور شرق باعث ارتباط كشورهاي آسياي ميانه با آب‌هاي آزاد شده كه بخش عمده آن از اين منطقه عبور خواهد كرد.
وي گفت: اين استان محل تلاقي مسير تاريخي خاور دور، كريدور محور شرق، كريدور قطر به اروپا و ارتباطات با كشورهاي حوزه خليج فارس است و در يك نگاه آمايشي سيستان و بلوچستان دروازه جهاني ايران زمين و چابهار مفصل كريدورهاي بين المللي محسوب مي‌شود.
چالش‌هاي سيستان و بلوچستان در سند آمايش
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي سيستان و بلوچستان گفت: در گام بعدي اين مطالعات، چالش‌ها و بحران‌هاي بخش‌هاي مهم در استان احصا شد كه در بخش آب و محيط زيست مهمترين چالش بالا بودن تبخير منابع آبي سطحي با تبخير حدود چهار هزار ميلي‌متر در سال است.
وي بيان كرد: بيلان منفي حوضه‌هاي آبريز و در نتيجه كاهش ذخاير آب در آبخوان‌ها و وابستگي به منابع آب ورودي از كشور همسايه به ويژه در ناحيه سيستان از ديگر چالش‌هاي اين حوزه محسوب مي‌شود.
عرب ادامه داد: در بخش نظام سكونتگاهي با بحران حاشيه نشيني در شهرهاي بزرگ استان، خالي شدن جمعيت روستايي و سكونتگاه‌هاي مرزي و پديده بزرگ سري و نبود شهرهاي مياني مواجه هستيم.
وي افزود: در بخش كشاورزي گسستگي و عدم انسجام فعاليت‌هاي اين حوزه در ارتباط با ديگر بخش‌ها، تداوم شيوه‌هاي سنتي زراعت و دامداري و عدم استفاده از روش‌هاي نوين به صورت گسترده و ضعف و ناكافي بودن نظام صنفي كشاورزي در استان جزو چالش‌هاست.
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي سيستان و بلوچستان گفت: وجود پديده قاچاق سوخت در مناطق مرزي، كم توجهي به توليد برق از طريق منابع تجديد شونده از چالش‌هاي استان در حوزه انرژي و عدم تنوع در تركيب صنايع فعال و وابستگي شديد به واردات محصولات صنعتي از بيرون استان، توزيع نامتعال واحدهاي صنعتي و تمركز آنها در شهر زاهدان از چالش‌هاي بخش صنعت و معدن محسوب مي‌شود.
وي بيان كرد: در حوزه بازرگاني عدم استفاده مناسب از ظرفيت‌هاي حمل و نقل و همچنين فقدان تشكل‌هاي صادراتي و پشتيبان صادرات در استان از چالش‌هاي مهم محسوب مي‌شود و در بخش گردشگري با چالش عدم سرمايه‌گذاري كافي به منظور اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي گردشگري استان، وجود مشكلات و موانع و نبود مشوق‌هاي كافي در جذب سرمايه گذاري خصوصي مواجه هستيم.
عرب افزود: پايين بودن ميزان دسترسي به اينترنت و سرعت آن در سيستان و بلوچستان از چالشهاي حوزه فناوري اطلاعات است.
وي ادامه داد: در آموزش عالي عدم هماهنگي و همسويي اكثر رشته‌هاي تحصيلي با بازار كار و نيازهاي واقعي و در حوزه آموزش و پرورش ميزان بالاي بازمانده از تحصيل و عدم شكل‌گيري مراكز آموزشي و مهارتي جز چالش‌هاي سيستان و بلوچستان است.
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي سيستان و بلوچستان تصريح كرد: در حوزه سلامت توزيع نامتوازن مراكز درماني و تخصصي از بحران‌هاي اين حوزه به شمار مي‌رود.
وي ادامه داد: در بخش‌هاي موثر در حوزه آمايش قابليت‌ها و مزيت‌هايي نيز وجود دارد كه در حوزه آب و محيط زيست مي‌توان به تامين آب موردنياز مناطق خشك كشور با استفاده از روش نمك زدايي از آب دريا اشاره كرد.
مزيت‌هاي نسبي مناطق مختلف سيستان و بلوچستان
عرب گفت: سيستان و بلوچستان در حوزه كشاورزي رتبه نخست در توليد خرما و ميوه‌هاي گرمسيري در سطح كشور را دارد و همچنين سهم قابل توجهي در توليد و صادرات محصولات نوبرانه و امكان تامين گوشت مورد نياز كشور را به خود اختصاص داده است.
وي افزود: در حوزه انرژي امكان صادرات برق به كشورهاي پاكستان و افغانستان، امكان توسعه و تجهيز بانكرينگ و دسترسي به آب‌هاي آزاد، در صنعت و معدن امكان بهره‌برداري از منابع معدني متنوع با ارزش اقتصادي بالا، در بازرگاني امكان فعال سازي بازارچه‌هاي مرزي در مرز پيشين، ريمدان، جالق، ميرجاوه و ميلك و توسعه مراودات بازرگاني با كشورهاي همسايه از مزيت‌ها و فرصت‌هاي توسعه استان است.
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي سيستان و بلوچستان گفت: در حوزه گردشگري، سواحل زيبا و بكر درياي عمان در راستاي جذب گردشگر و ايجاد مشاغل جديد براي مردم بومي در نوار ساحلي جز فرصت‌هاست‌.
وي افزود: در حوزه خدمات برتر امكان ارائه خدمات فني و مهندسي به كشورهاي همسايه با تاكيد بر زاهدان، چابهار و زابل وجود دارد در حوزه آموزش عالي امكان توسعه مراكز تخصصي در زمينه‌هاي كوير زدايي و توليد انرژي نوين با تكيه بر دانشگاه سيستان و بلوچستان و زابل از فرصت‌هاي و مزيت‌هاي توسعه استان است.
عرب بيان كرد: در آموزش و پرورش در احداث مدارس مهارت محور و در بحث سلامت توريسم درماني جز فرصت‌هاي توسعه سيستان وبلوچستان محسوب مي‌شود.
اهداف سند آمايش چگونه محقق مي‌شود؟
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي سيستان و بلوچستان تصريح كرد: با استفاده از ضعف‌ها، چالش‌ها و فرصت‌ها چشم انداز استان را در افق ۱۴۲۴ اينگونه تعريف كرديم كه سيستان و بلوچستان استاني است با توسعه جامع امنيت پايدار و همبسته با سرزمين با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي با هويت اصيل ايراني اسلامي به دور از نگرش‌هاي سنتي ضد توسعه ايفاگر نقش سازنده در تعاملات ملي و فراملي داراي سازمان فضايي متوازن و همگرا با كشور با تاكيد بر حفاظت از محيط زيست، استفاده منطقي از منابع و جايگاه مناسب در راستاي توسعه اقتصادي و انساني كشور، دروازه تجارت و حلقه اتصال كشورهاي آسياي ميانه و افغانستان به آبهاي آزاد است.
به گفته وي، تقويت سرمايه اجتماعي و جوامع محلي سيستان و بلوچستان، خروج از انزوا، جغرافياي استان، مديريت بهينه منابع آب و انرژي، تحقق جايگاه استان در شبكه حمل و نقل ملي و بين المللي، بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي گردشگري بخشي از اهداف بنيادين توسعه استان است.
وي ادامه داد: پس از تدوين اين اهداف، استراتژيهاي پابرجا توسعه سيستان و بلوچستان را در مطالعات آمايش تبيين و تصويب كرديم.
عرب اظهارداشت: بكارگيري تمهيدات لازم به منظور رفع بي‌اعتمادي و باور تبعيض بين مردمان سيستان و بلوچستان، كاهش آسيب‌هاي اجتماعي و تامين امنيت پايدار با گسترش مشاركت عمومي و افزايش نشاط و شادابي در استان از آن جمله است.
وي بيان كرد: ساماندهي حفره و گسست‌هاي فضايي به منظور توسعه متوازن، ايفاي نقش ملي و فراملي سيستان و بلوچستان با تأكيد و توجه به مناطق ويژه اقتصادي و قطب‌هاي ترانزيت كالا در استان، ساماندهي و ارتقاي ظرفيت‌هاي مقابله با مخاطرات و بلاياي محيطي در استان، مديريت منابع آب موردنياز آشاميدني و كشاورزي، بهره‌گيري از موقعيت جغرافيايي و گسترش شبكه‌هاي ارتباطي جاده‌اي، ريلي و دريايي براي تاسيس مبادي خارجي كشور و بازارهاي بين‌المللي از ديگر استراتژي‌ها محسوب مي‌شود.
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي سيستان و بلوچستان گفت: پس از تعريف اين استراتژي‌ها اقدام به تدوين برنامه‌هاي اجرايي توسعه استان در مطالعات آمايش سرزمين كرديم كه در هر بخش برنامه‌هاي توسعه استان تبيين شد.
وي تصريح كرد: به عنوان مثال در بخش بازرگاني برنامه حمايت از تسهيل و توسعه تجارت داخلي و تنظيم قوانين و مقررات موردنياز، در بخش صنعت و معدن برنامه توسعه و تكميل زنجيره‌ها، خوشه‌ها، تعاوني‌ها و واحدهاي فعال و نيمه فعال صنعتي و بهره‌وري معادن در دستور كار است.
عرب بيان كرد: در حوزه كشاورزي و امنيت غذايي برنامه توسعه و توانمندسازي تعاوني‌ها و تشكل‌هاي كشاورزي، آبخيزداري و حفاظت از خاك، توسعه مكانيزاسيون كشاورزي، تكميل زنجيره ارزش و توليد محصولات كشاورزي، توسعه كشت گلخانه‌اي و همچنين در حوزه آب برنامه توسعه تاسيسات آب و فاضلاب و بازچرخاني آب مورد توجه است.
وي گفت: در بخش محيط زيست و منابع طبيعي حفاظت و بهره‌برداري پايدار از زيست بوم‌هاي خشكي و آبي، در حوزه انرژي برنامه توسعه انرژي هاي تجديد پذير، در بخش حمل و نقل برنامه توسعه حمل و نقل چند وجهي، در حوزه نظام سكونتگاهي و توزيع جمعيت، برنامه ساماندهي كالبدي فضايي سكونتگاه‌هاي شهري و روستايي و در بخش سرمايه اجتماعي، برنامه توسعه منابع انساني و توانمندسازي اقشار آسيب پذير در دستور كار است.
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي سيستان و بلوچستان گفت: توسعه زيرساخت‌ها، تاسيسات و خدمات مرتبط با گردشگري در حوزه فرهنگ و هنر و گردشگري، برنامه تجهيز زيرساخت‌هاي پارك علم و فناوري، ايستگاه‌هاي تحقيقاتي و مراكز رشد در حوزه آموزش علم و فناوري و در بخش ارتباطات زيرساخت‌هاي اين عرصه، در زمينه بهداشت و درمان توسعه زيرساخت‌ها و در حوزه تربيت بدني توسعه خدمات و تجهيز فضاي ورزشي از جمله اين برنامه‌هاست.
وي بيان كرد: در گام بعدي به تعيين تخصص‌هاي شهرستان و تدوين مناطق برنامه‌ريزي در سند آمايش سيستان و بلوچستان پرداخته شده است.
عرب بيان كرد: از ملاك اين امر در واقع مديريت خردمندانه زمين است كه ۶ فاكتور در اين موضوع دخالت داشته‌اند بر اين اساس مناطق برنامه‌ريزي شمالي، شرقي، غربي، و جنوبي براي سيستان وبلوچستان تدوين و سپس براي هر منطقه قلمروهاي اولويت دار توسعه در بخش‌ها و زير بخش‌هاي مربوطه تعيين شد تا در نهايت به سازمان فضايي توسعه استان در افق ۱۴۲۴ رسيديم.
منبع  : ايرنا
دسترسي سريع
ارتباط با ما

نشاني : تهران، ميدان بهارستان، خيابان صفي عليشاه، سازمان برنامه و بودجه كشور
كد پستي : 1149943141
تلفنخانه مركزي : 33271
Email : dabir@mporg.ir

پيام رسان سروش : 
@pborg_ir
واحدهاي وابسته

تمامي حقوق اين سايت متعلق به سازمان برنامه و بودجه كشور بوده و استفاده از  مطالب آن با ذكر منبع بلامانع است.

Powered by Tetis PORTAL