18 شهريور 1397 9:5:3
طي مراسمي با حضور دكتر حسن روحاني، رئيس جمهور: وزارتخانه ها، دستگاه‌هاي اجرايي و سازمان‌هاي برگزيده در چهاردهمين جشنواره شهيد رجايي معرفي شدند

برگزيدگان چهاردهمين جشنواره شهيدرجايي طي مراسم ويژه‌اي با حضور دكتر حسن روحاني، رئيس جمهور، جمعي از وزراء، معاونان رئيس جمهور، استانداران و روسا و نمايندگان سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي معرفي شدند.

به گزارش روابط عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، در اين مراسم كه روز شنبه 17 شهريور ماه در ساختمان اجلاس سران كشورهاي اسلامي برگزار شد، از وزراء و روساي اين دستگاه‌ها و سازمان‌هاي برگزيده با تقديم لوح و تنديس جشنواره از سوي رئيس جمهور تقدير شد.

در اين مراسم وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري اطلاعات و نيرو به عنوان برگزيدگان سطح ملي در مجموع شاخص‌هاي عمومي و اختصاصي انتخاب و معرفي شدند.

همچنين از شركت سهامي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران(مادر تخصصي توانير)، سازمان سنجش آموزش كشور و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران نيز به عنوان برگزيده اول تا سوم دستگاه‌هاي وابسته به وزارتخانه‌ها در مجموع  شاخص‌هاي عمومي و اختصاصي تقدير شد.

در بعد شاخص‌هاي عمومي نيز، معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور و شركت مديريت منابع آب ايران و در بعد شاخص‌هاي اختصاصي، وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور اراضي به ترتيب به عنوان دستگاه هاي برتر اعلام شدند.

جشنواره شهيد رجايي در سال جاري علاوه بر موارد فوق در سه موضوع مشخص اصلاح ساختار سازماني، توسعه دولت الكترونيك و دستگاه‌هاي برگزيده از نگاه خدمت‌گيرندگان نيز نسبت به معرفي آنهايي كه بهترين عملكرد را داشته‌اند، اقدام كرده است.

بر اساس اين گزارش در موضوع اصلاح ساختار سازماني، وزارت امور خارجه و سازمان انرژي اتمي و در موضوع توسعه  دولت الكترونيك، به ترتيب سازمان بنادر و دريا نوردي و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به عنوان دستگاه‌هاي برتر معرفي شدند.

يكي از اقدامات بديع در چهاردهمين جشنواره شهيد رجايي، معرفي دستگاه‌هاي برگزيده از نگاه خدمت‌گيرندگان بود. بر اساس نظرسنجي به عمل آمده از ميان 120 هزار نفر مراجعه كننده، دو دستگاه اجرايي كه بهترين خدمت‌رساني را به ارباب رجوع داشته‌اند، به ترتيب معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بوده‌اند كه مورد تقدير قرار گرفتند.

شايان ذكر است، به استناد ماده 81 قانون مديريت خدمات كشوري، دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند براساس آيين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، با استقرار نظام مديريت عملكرد مشتمل بر ارزيابي عملكرد سازمان، مديريت و كارمندان، برنامه‌هاي سنجش و ارزيابي عملكرد و ميزان بهره‌وري را در واحدهاي خود به مورد اجرا گذاشته و ضمن تهيه گزارش‌هاي نوبه‌اي و منظم، نتايج حاصل را به سازمان گزارش نمايند.

همچنين بر اساس ماده 82 اين قانون، سازمان اداري و استخدامي كشور موظف است استقرار نظام مديريت عملكرد را در سطح كليه دستگاه‌هاي اجرايي پيگيري و نظارت نموده و هر سال گزارشي از عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي و ارزشيابي آنها در ابعاد شاخص‌هاي اختصاصي و عمومي و نحوه اجراء احكام اين قانون را براساس آيين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد اين سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، تهيه و به رييس جمهور و مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

جشنواره شهيد رجايي مجال و فرصتي است كه در آن نتايج ارزيابي‌ عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي و ارزشيابي آنها اعلام مي‌شود و از دستگاه‌هاي برگزيده در بخش‌هاي مختلف تجليل به عمل مي‌آيد.

  


Powered by Tetis PORTAL