اخبار و رويدادهاي جشنواره شهيد رجايي
11 مرداد 1399 19:1:49
بخشنامه به دستگاه‌هاي اجرايي، استانداري‌ها و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها با موضوع نحوه برگزاري مراسم پاياني جشنواره شهيد رجايي در استانها به شماره 234787 مورخ 1399/05/11

Powered by Tetis PORTAL