ليست شركتهاي خدمات مشاوره مديريت تاييد صلاحيت شده 

   

   
     آيين نامه تشخيص صلاحيت مشاوران 

   

 

   راهنماي دريافت تشخيص صلاحيت و رتبه بندي در حوزه خدمات مشاوره مديريت بر مبناي آيين­نامه مصوب هيات محترم وزيران به شماره 20637/ت 28437 هـ  مورخ  23/4/1384

   

اطلاعيه شماره يك 

     
Powered by Tetis PORTAL