سه شنبه 24 مهر 1397 02:37:29

26 ارديبهشت 1397 6:52:38
نشست شوراي مشورتي آمايش سرزمين در سازمان برنامه و بودجه كشور برگزار شد

شوراي مشورتي آمايش سرزمين با حضور دكتر محمدباقرنوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه كشور در قالب يك جلسه فشرده 5 ساعته و با تمهيد شرايط يكسان براي تمام پنج مشاور داوطلب راه يافته به اين مرحله، نظرات و ديدگاه­هاي اين مشاوران را مورد ارزيابي اوليه قرار داد و مقرر شد تا پس از بررسي مكتوبات گزارش­هاي پيشنهاد فني ارائه شده، نظرات رسمي خود را به اين سازمان منعكس كنند.

به گزارش مركز اطلاع‌رساني، روابط‌عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، با توجه به الزام دولت در ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه كشور براي تدوين سند ملي آمايش سرزمين، سازمان برنامه و بودجه كشور به عنوان نهاد متولي آمايش سرزمين، اقدام به برگزاري نشست شوراي مشورتي آمايش سرزمين با موضوع ارزيابي پيشنهادات فني مشاورين راه يافته به ليست كوتاه مناقصه تدوين سند ملي آمايش سرزمين كرد.

بنا به اين گزارش، اين مناقصه به عنوان «مهمترين پروژه مطالعاتي توسعه‌اي سرزميني كشور پس از انقلاب اسلامي» به صورت فراخوان عمومي و با بهره­گيري از روش QBS و براي انتخاب مجري تدوين سند ملي آمايش سرزمين صورت گرفت.

در همين راستا، در مرحله اول مناقصه، صلاحيت مشاورين داوطلب مورد ارزيابي قرارگرفت‌ و در نهايت5 مشاوركه همگي به صورت كنسرسيومي در اين فرايند شركت كرده­ بودند، انتخاب شدند.

پس از پايان مهلت مرحله دوم و دريافت پيشنهادات فني مشاوران، فرايند بررسي و انتخاب بهترين پيشنهاد فني مشاوران در دستوركار قرار گرفت و بر همين مبنا و با تدبير رياست سازمان برنامه و بودجه كشور، شوراي مشورتي آمايش سرزمين متشكل از 40 نخبه دانشگاهي، صاحب نظر و مدير اجرايي تراز اول در حوزه‌هاي مختلف آمايش سرزمين، اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي، صنعتي، بازرگاني، كشاورزي، آب و... به عنوان بازوي مشورتي هيئت انتخاب مجري تدوين سند ملي آمايش سرزمين تشكيل شد.

در اين نشست كه علاوه بر صاحبنظران مدعو، معاونين سازمان برنامه و بودجه، روساي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي چهار استان به نمايندگي از استانها،  دكتر علي آقامحمدي عضو محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام و كارشناسان ذيربط حضور داشتند، پس از ارائه شرح خدمات پيشنهادي توسط گروه مشاورين منتخب، حاضرين به بيان ديدگاه هاي خود در خصوص ساز و كار تدوين اين سند مهم و راهبردي پرداختند و مقرر گرديد نظرات خود را بصورت مكتوب ظرف مدت يك هفته در اختيار هيات انتخاب مشاور قرار دهند.


Powered by Tetis PORTAL