شنبه 26 آبان 1397 18:42:01

11 ارديبهشت 1396 12:16:4
دريافت ابلاغيه بودجه سال 1396شركتهاي دولتي، بانكها، و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت

تمامي شركتهاي دولتي، بانكها، و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، مندرج در پيوست 3 قانون بودجه سال 1396 كل كشـور، مـي‌توانند با مراجعه به سامانـه بودجـه شــركتها به آدرسhttp://gcb.mporg.ir در قسـمت گزارشات سيستم، فرم ابلاغ بودجه سال 1396 خود را دريافت نمايند.


Powered by Tetis PORTAL