جمعه 29 تير 1397 15:20:11

7 دي 1396 14:11:25
پاسخ سازمان برنامه و بودجه كشور به ادعاي كسري لايحه بودجه 1397

سخنگوي ستاد بودجه 97 سازمان برنامه و بودجه كشور در واكنش به مطالب برخي رسانه‌ها درباره ادعاي كسري 137 هزار ميليارد توماني لايحه بودجه 97 (بدون نفت) به نقل از مركز پژوهش‌هاي مجلس با ارائه توضيحاتي تاكيد كرد: لايحه بودجه سال آينده بدون هيچ‌گونه كسري بودجه‌اي در سطح منابع و مصارف معادل 368 هزار ميليارد تومان به‌دقت بسته‌شده است.

امير باقري با بيان اينكه سازمان برنامه و بودجه در تنظيم لايحه بودجه 1397 تمامي ارقام در كمال شفافيت و بر اساس عملكردهاي گذشته و واقعيت‌هاي پيش رو و با تعامل دستگاه‌هاي اجرايي برآورد شده و از اين حيث لايحه بودجه سال آتي نسبت به لوايح گذشته سرآمد است، افزود: ظاهراً مركز پژوهش‌هاي مجلس به اين نكته اشاره نموده است كه منابع حاصل از نفت و برداشت از صندوق توسعه ملي در لايحه معادل 137 هزار ميليارد تومان است كه اگر آن را از بودجه حذف نماييم بنابراين كل منابع به اين اندازه كاهش مي‌يابد. جدا از اينكه اين رقم چه ميزان صحيح است يا خير بايد ازنظر كارشناسي به اين موضوع توجه شود كه نمي‌توان و نبايد اين رقم را به‌عنوان كسري بودجه معرفي نمود و در ذهن مردم ايران اين شبهه نادرست را اشاعه داد. 

سخنگوي ستاد بودجه 97 با تاكيد بر اينكه هيچ‌گاه و در هيچ مرجع علمي كسري بودجه را اين‌گونه تعريف نكرده اند، تصريح كرد: دولت هرساله با استفاده از منابع نفتي، حجم بزرگي از كارهاي عمراني و حمايت‌هاي متفاوت از بخش خصوصي و يا وظايف حاكميتي در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي را پيش‌بيني و انجام مي‌دهد، اما تعريف منابع نفتي به‌عنوان كسري بودجه توسط مركز پژوهش‌ها، بياني غير كارشناسي و انحرافي است. 

امير باقري با ابراز تاسف از بيان موضوعات غير كارشناسي و ابهام ساز از يك جايگاه پژوهشي تصريح كرد: ازنظر سازمان برنامه‌وبودجه همانند سال‌هاي گذشته دولت از منابع نفتي براي اجراي پروژه‌هاي عمراني و تأمين زيرساخت و رفع محروميت‌ها و همچنين حمايت از بخش خصوصي و انجام وظايف حاكميتي در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استفاده مي‌نمايد و اصولاً به اين موضوع كسري بودجه گفته نمي‌شود و منابع و مصارف لايحه بودجه با دقت و شفافيت برآورد و تدقيق شده است.

Powered by Tetis PORTAL