شنبه 26 آبان 1397 18:16:58

16 تير 1397 9:54:19
حقوق تيرماه كارمندان با احكام جديد پرداخت مي‌شود+سند

رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور در بخشنامه‌اي به دستگاه‌ها اعلام كرد: حقوق و مزاياي كارمندان در تيرماه بر اساس احكام جديد همراه با مابه‌التفاوت سه ماه گذشته پرداخت شود.

به گزارش ‌مركز اطلاع‌رساني،‌ روابط‌عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، دكترمحمدباقر نوبخت در بخشنامه‌اي به دستگاه‌هاي اجرايي اعلام كرد: تمام دستگاه‌هاي اجرايي‌ ملي و استاني بايد احكام كارگزيني كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي خود را بر اساس مفاد مندرج در مصوبات صادر و حقوق و مزاياي آنان در تيرماه را بر اساس احكام جديد همراه با مابه‌التفاوت سه ماه گذشته پرداخت كنند.

در اين بخشنامه آمده است، در اجراي قانون بودجه سال 97 و با استناد به مصوبه شماره 14896/ت55313هـ مورخ 16 ارديبهشت 97 و اصلاحيه آن به شماره 32051/ت55313هـ ‌مورخ 13 خرداد 97 هيأت وزيران و نظر به اينكه منابع موردنياز براي اجراي مصوبات يادشده در تخصيص اعتبار هزينه‌اي سه‌ماهه اول سال 97 آن دستگاه تأمين شده بود، ضروري است، تمام دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني، احكام كارگزيني كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي خود را بر اساس مفاد مندرج در مصوبات مذكور صادر و حقوق و مزاياي آنان در تيرماه را بر اساس احكام جديد همراه با مابه‌التفاوت سه ماه گذشته پرداخت كنند.


Powered by Tetis PORTAL