پنجشنبه 22 آذر 1397 16:25:16

17 تير 1397 9:10:24
رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان كرمان:
استان كرمان رتبه نخست عملكرد اقتصاد مقاومتي در سال 1396 را كسب كرد

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان كرمان گفت: بر‌اساس ارزيابي‌هاي انجام شده در خصوص اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، استان كرمان با كسب ۹۹ امتياز، رتبه نخست كشوري را كسب كرد.

به گزارش ‌مركز اطلاع‌رساني،‌ روابط‌عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، دكتر جعفر رودري با اعلام اين خبر افزود: اين ارزيابي توسط سازمان برنامه و بودجه كشور انجام گرفته و به معاون اول رياست جمهوري اعلام شده است.

وي‌اظهار‌ داشت: دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي كشور با توجه به اهميت استان‌ها به عنوان خط مقدم اجراي اقتصاد مقاومتي نحوه اجرا و عملكرد سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي را در استان‌ها مورد پايش و رصد قرار داده است.

دكتر رودري با بيان‌ اينكه مرحله نخست پايش و ارزيابي استان‌ها در آبان‌ماه 1395 انجام شده است،‌ افزود: رتبه‌بندي و ارزيابي استان‌ها در مرحله نخست مستند به گزارش‌هاي ارسالي توسط دبيرخانه‌هاي استاني بوده است.

وي با اشاره به ارزيابي مرحله دوم عملكرد سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي گفت: سازمان برنامه و بودجه كشور در مرحله دوم ارزيابي، مدل خاصي مبتني بر گزارشات ارسالي دبيرخانه‌هاي استاني مطابق با فرمت و محتواي دبيرخانه ملي ستاد و مصاحبه حضوري و كنكاش در گزارش‌هاي ارسالي با حضور كارشناسان مطلع در نظر گرفت و بر اين اساس ۳۱ استان كشور مورد ارزيابي دقيق قرار گرفتند.

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان كرمان تصريح‌ كرد: تعريف پروژه‌هاي اختصاصي در استان، طرح‌هاي برجسته، تلفيق و تدوين گزارشات، ارائه گزارش، اهتمام راهبري و مديريت در ستاد استان و پايش و پيگيري اجراي پروژه‌هاي مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در استان از جمله مولفه‌هاي مورد نظر جهت رتبه‌بندي استان‌ها در مرحله دوم بود.

دكتر رودري با اشاره به رتبه‌بندي استان‌هاي كشور در سه گروه شايسته و در حد انتظار، در مسير شايستگي،  انتظار و نيازمند تحرك بيشتر در اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي افزود: بر اساس اين تقسيم‌بندي، استان كرمان با كسب ۹۹ امتياز از 100 امتياز در رتبه نخست كشور قرار گرفت.

وي كسب رتبه نخست اقتصاد مقاومتي استان كرمان در كشور را حاصل تلاش همه دست اندركاران، مسئولان ارشد استان، مديران، كارشناسان و همكاران سازمان عنوان كرد‌ و گفت: در سال 1397 نيز اجراي پروژه‌هاي اقتصاد مقاومتي با همان شدت و جديت سال قبل با راهنمايي و راهبري مسئولان ارشد، مديران و همكاران امور اقتصاد مقاومتي و شوراي اقتصاد سازمان برنامه و بودجه كشور ادامه خواهد داشت. 


Powered by Tetis PORTAL