حوزه رياست، روابط عمومي و امور بين الملل
28 خرداد 1396 16:40:4
رئيس حوزه رياست، روابط عمومي و بين الملل

نام: محمد آقاجاني رونقي

85351600 021

 88546920 021

Aghajani.M@arogov.ir

محل استقرار: خيابان‌شهيد‌بهشتي- نبش‌مير‌عماد‌- شماره ۱۶-ساختمان شماره 1 (ساختمان شهيد سليمي) 


Powered by Tetis PORTAL