چهارشنبه 22 آذر 1396 16:44:54

24 خرداد 1396 12:19:1
دكترنوبخت اعلام كرد: تدوين برنامه ملي آمار تا آبان ماه سال جاري

رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و رئيس شوراي عالي آمار از تدوين برنامه ملي آماري كشور بر مبناي گذار از سنتي به مدرن خبر داد و گفت: برنامه ملي آمار براي سال هاي ١٣٩٦تا ١٤٠٠ به تصويب شوراي عالي آمار مي‌رسد.

به گزارش روابط‌عمومي سازمان برنامه و بودجه ،دكترمحمدباقر نوبخت در پنجاه ‌و پنجمين نشست شوراي عالي آمار كه در محل سازمان برنامه و بودجه تشكيل شد،‌ اظهارداشت: تشكيل جلسه شوراي عالي آمار در راستاي ماموريتي است كه در بند ب ماده ١٠ قانون احكام دائمي برنامه توسعه تعيين شد. در اين بند حكمي صراحت دارد كه بايد برنامه ملي آمار براي دوره ٥ ساله ١٣٩٦ -١٤٠٠ به تصويب شوراي عالي آمار برسد.

وي گفت: همزمان با برنامه ششم، قرار است برنامه ملي آمار در كشور تهيه و به تصويب شوراي عالي آمار برسد.

دكتر نوبخت نقشه راه اين برنامه را گذار از وضع موجود به مطلوب دانست و افزود: با توجه به اينكه مركز آمار يكي از زيرمجموعه هاي ما است، از تجارب خود در برنامه و بودجه استفاده كرديم تا يك نظام تدوين برنامه تهيه كنيم.

معاون‌رئيس‌جمهور با اشاره به اينكه امروز در كشورهاي ديگر از روش‌هاي سنتي در جمع‌آ‌وري اطلاعات استفاده نمي‌شود، گفت: ما هم بايد به سوي آمارهاي ثبتي مبنا برويم.

وي با بيان اينكه اميدواريم برنامه ملي آ‌مارتا آبان امسال تهيه، تدوين و اجرايي شود افزود: درجلسات پيش‌روي شوراي عالي آمار پيش نويس اين برنامه با همكاري اعضا تهيه خواهد شد.

رئيس‌سازمان برنامه و بودجه گفت: ١٢ سرفصل راهبردهاي اين برنامه مشخص مي‌كند كه همه پيش‌نويس است و براي تصويب فراهم شده است و بعد از اين نياز داريم كه بر اساس اين راهبردها با چه فرايندي برنامه ملي‌آمار بايد به تصويب برسد.

وي با بيان اينكه در روش‌هاي نوين آماري از رويدادهاي موجود در دستگاههاي اجرايي براي به دست آوردن اطلاعات مورد نياز استفاده مي‌شود گفت: يكي از اهداف مهم برنامه سوم ملي آمار حركت از نظام سنتي آمارگيري به نظام مدرن است.

 

ركورد ۴۸ درصدي ايران در سرشماري اينترنتي

اميدعلي‌پارسا، رئيس مركز آمار ايران نيز در اين جلسه گفت:‌ ايران در سرشماري اينترنتي توانسته ركوردي بيش از 48 درصد نسبت به معيار جهاني به دست آورد.

وي تأكيد كرد: روش‌هاي آماري نوين، جايگزين روش‌هاي سنتي در كشور شده است.

رئيس مركز آمار ايران عنوان كرد: تصويب نظام تهيه و تدوين آمار كشور در برنامه ششم توسعه با رويكرد ثبتي مبنا و همچنين پيشنهاد كميته آمار بخش خصوصي از ديگر برنامه هايي است كه در دستور كار اين مركز قرار گرفته است.

وي با اشاره به اصل محرمانگي و ضرورت آن براي مركز آمار تصريح كرد: دستگاه‌هاي تخصصي بايد بدانند كه چه كسي كجا چه فعاليتي مي‌كند و بر اين اساس به كد يونيك نياز است. شناسه ملي و كد پستي را داريم، اما كد كسب و كار هنوز آيين‌نامه ندارد و دو كد ديگر نيز طبق مصوبه هيأت وزيران هنوز به هم متصل نيستند.

پارسا گفت: در دنيا سرشماري نفوس و مسكن معيار مهمي براي سنجش ميزان توسعه‌يافتگي نظام آماري است كه اميدواريم سري بعد سرشماري ثبتي‌مبنا باشد.

بنا به اين گزارش، نشست شوراي عالي آمار با حضور رييس مركز آمار، معاونان اين مركز، ، معاونان اقتصادي و بودجه سازمان برنامه و روساي كميته آمار بخشي دستگاه‌هاي اجرايي در محل در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.

Powered by Tetis PORTAL