يكشنبه 28 آبان 1396 10:14:23

17 تير 1396 9:0:8
معاون سازمان برنامه و بودجه كشور اعلام كرد: بررسي حقوق زنان در كنگره بين المللي حقوق ايران

معاون توسعه منابع انساني و هماهنگي استان‌هاي سازمان برنامه و بودجه كشور گفت: بنا‌بر اصل بيستم قانون اساسي زن و مرد به‌طور يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند. همچنين اصل بيست و يكم قانون اساسي معطوف به حقوق زن است.

به گزارش روابط‌عمومي سازمان برنامه و بودجه، زهرا اربابي گفت: نخستين كنگره بين‌المللي حقوق ايران  با هدف بررسي حقوق زنان در منشور حقوق شهروندي و همچنين آموزش و به روزرساني كارشناسان حقوقي دستگاه هاي اجرايي در اين حوزه در شهريور ماه سال جاري برگزار مي‌شود.

وي‌افزود: اين كنگره با حمايت دانشگاه‌ها ، وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي كشور، رويدادي باشكوه با حضور حقوقدانان برجسته كشور و مهمانان تراز اول از مراجع حقوقي بين‌المللي و با دعوت از وزرا و مقامات ملي از جمله رياست‌‌جمهور در تهران برپا مي‌شود.

اربابي با بيان اينكه ابلاغ حقوق شهروندي توسط دولت و تاكيد بر آن، ضرورت برگزاري اين رويداد براي كشور دوچندان كرده است، افزود: اين رويداد با نگاه كاملا تخصصي و كاربردي نسبت به معضلات حقوقي با برگزاري تعداد كثيري از پنل‌ها، نشست‌هاي تخصصي، كارگاه هاي آموزشي و ارائه مقالات توسط نخبگان اين عرصه  با موضوعات مختلفي در حوزه حقوق زنان، حقوق بين‌الملل، حقوق شهروندي، حقوق مدني، حقوق جزاء و ...  در بخش‌هاي مختلف برنامه‌ريزي شده است.

معاون سازمان برنامه و بودجه كشور تصريح كرد: يكي از ويژگي‌هاي منحصر به فرد اين كنگره، انجام تحقيق و پژوهش در تمام مراحل، تهيه بسته‌هاي سياستي، ارائه  دستاوردها و خروجي هاي علمي آن به منظور بهره‌مندي مناسب و كاربردي به مجلس و دولت و قوه قضائيه است.

اربابي افزود: بنا‌ بر اصل بيستم قانون اساسي زن و مرد به‌طور يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند. همچنين اصل بيست و يكم قانون اساسي معطوف به حقوق زن است. بر اساس اين اصل برابري زن و مرد در قانون اساسي كشور به كرات مطرح شده است، طبيعتا بعد از گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامي در كشور بايد اين امر محقق شود و مطالبات زنان باعث احقاق بخشي از عدالت اجتماعي در جامعه مي‌شود.

وي با اشاره به جايگاه بانوان در منشور حقوق شهروندي گفت: از موضوعاتي كه در كنگره حقوق ايران مورد بررسي قرار مي‌گيرد، حقوق بانوان در قبال كار برابر با مردان است كه اين مهم به طور صريح در ماده 83 منشور حقوق شهروندي مشخص شده است. يكي ديگر از برنامه هاي اين كنگره بررسي ماده 11 منشور حقوق شهروندي است كه در آن اشاره مي شود: زنان حق‌ دارند در سياست‌گذاري، قانون‌گذاري، مديريت، اجرا و نظارت، مشاركت فعال و تاثيرگذار داشته و بر اساس موازين اسلامي از فرصت‌هاي اجتماعي برابر برخوردار شوند. همچنين در پنل‌هاي ديگر اين كنگره مواد 3 و 90 منشور حقوق شهروندي كه در حوزه زنان مي‌باشد نيز مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

اربابي تصريح كرد: در صورتي كه زنان به مسائل حقوقي واقف باشند مي‌توانند در زمان هاي مختلف و در عرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي سربلند بيرون بيايند و در اين صورت است كه مي‌توانند سفيران حقوق ايراني و اسلامي باشند.

وي با اشاره به منشور حقوق و تكاليف زنان و خانواده و با بيان اينكه اين منشور از قوانين جامع و بي‌بديل حوزه زنان است، گفت: طرح حمايت حقوق و مسئوليت زنان در عرصه هاي داخلي و بي‌ المللي خوشبختانه تبديل به قانوني شد كه بيشترين راي را در مجلس به خود اختصاص داد و اين نشان مي‌دهد كه اگر مردان يك كشور در موضوع يك قانون توجيه شوند حتي اگر آن موضوع در خصوص زنان باشد ابايي ندارند كه به آن راي دهند. ما به اين قانون افتخار مي‌كنيم و بايد تلاش كنيم كه هر كدام در مسئوليتي كه داريم آن را اجرايي كنيم.

معاون سازمان برنامه و بودجه كشور در پايان ابراز اميدواري كرد در آينده نزديك وعده‌هاي رئيس‌جمهور در دولت يازدهم و دوازدهم در زمينه افزايش حضور زنان در سمت‌هاي مديريت كلان محقق شود.

بر اساس اين گزارش، نخستين كنگره بين‌المللي حقوق ايران با رويكرد حقوق شهروندي و با هدف تقويت نظارت و اجراي قوانين در راستاي توانمندسازي و ارتقاء كارآمدي دستگاه هاي اجرايي در زمينه حقوقي و همچنين معرفي آخرين نظريه ها و دستاوردهاي علمي، تبادل ديدگاه‌ها، با حمايت دانشگاه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي كشور به همت مركز همايش‌هاي بين المللي توسعه، 30 و 31 شهريور ماه سال جاري در برج ميلاد تهران، برگزار مي‌شود.

Powered by Tetis PORTAL