چهارشنبه 22 آذر 1396 16:45:04

9 خرداد 1396 9:56:28
دكترنوبخت: يارانه مستمري‌بگيران به 240هزارميليارد تومان افزايش يافت

رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور‌ با تاكيد بر اين‌كه يارانه توليد به طور قطع در سال 1396 پرداخت مي‌شود از افزايش يارانه مستمري بگيران از 71هزار ميليارد تومان به 240 هزار ميليارد تومان در سال جاري خبر داد.

به گزارش روابط‌عمومي سازمان برنامه و بودجه، دكتر محمد باقر نوبخت درمورد چگونگي نحوه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها در بودجه هر سال اظهاركرد: در سال‌هاي اخير نحوه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در تبصره 14 ذكر مي‌شود كه در بودجه سال1396 تصريح شده،  دولت از منابع هدفمندي يارانه ها براي افزايش مستمري خانواده‌هاي تحت پوشش، افزايش اشتغال، افزايش يارانه توليد استفاده كند.

وي ادامه داد: دولت از ابتداي امسال به طور متوسط ميانگين مستمري خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد امام (ره) را از 71هزار ميليارد تومان به 240 هزار ميليارد تومان افزايش داد و دولت مقيد به اجراي قانون برنامه ششم توسعه كه در تبصره 14 بودجه ي سال1396 مستتر بوده است.

معاون‌رئيس‌جمهور با يادآوري اين كه دولت دوازدهم به اقشار آسيب پذير و كم‌درآمد توجه ويژه مي‌كند، ادامه داد: اقشار كم‌درآمد از امسال توجه خاص دولت به آنها را در زندگي خود احساس مي‌كنند و اجراي صحيح قانون هدفمندي يارانه‌ها نيز كه مطالبه مجلس است، اجرايي مي‌شود.

وي يادآور شد: يارانه توليد قطعا در سال1396 پرداخت مي‌شود و توليدكنندگان مي‌توانند بر روي اين يارانه حساب كنند و برنامه هاي خود را بر اين پايه تنظيم كنند.

رييس سازمان برنامه و بودجه به تصويب لايحه برداشت يك و نيم ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي براي ايجاد اشتغال در مناطق روستايي و عشايري اشاره كرد و يادآور شد:هر اقدامي كه تا سال 1400 توسط دولت دوازدهم اجرايي مي شود براساس قانون برنامه ششم توسعه قابل تبيين و پيگيري است.

وي با بيان اين كه در قانون برنامه ششم توسعه سالانه 955هزار فرصت شغلي پيش بيني شده است، ادامه داد: پيش‌بيني ها طي سال هاي اجراي برنامه اين است كه به صورت متوسط 755 هزار نيروي جديد وارد بازار كار مي‌شوند.

ايجاد 955 هزار فرصت شغلي نيازمند سرمايه‌گذاري 770هزار ميليارد توماني

دكتر نوبخت همچنين با يادآوري اين كه سالانه 755 هزار نيروي جديد وارد بازار كار مي شوند، گفت: هر سال حدود 500 هزار شغل ايجاد مي شود كه در واقع با كسر از 755 هزار نيروي جديد، 250هزار فرصت شغلي سالانه وجود ندارد، لذا دولت براي كاهش بيكاري 955 هزار فرصت شغلي را پيش بيني كرده است، كه نيازمند سرمايه گذاري 770هزار ميليارد توماني در سال است.

وي با بيان اين كه از سرمايه گذاري موردنياز 195هزار ميليارد تومان بايد براساس جدول 3 ماده 3 برنامه ششم از منابع خارجي تامين شود، اظهار كرد:در ماده 4 برنامه ششم ذكر شده كه 65 ميليارد دلار بايد از سرمايه هاي خارجي به صورت فاينانس، سرمايه گذاري مشترك و فعاليت هاي خودگردان جذب شود.

رئيس سازمان برنامه و بودجه تصريح كرد: در برنامه ششم توسعه پيش‌بيني شده است كه سالانه 71هزار ميليارد تومان از صندوق توسعه ملي براي ايجاد اشتغال برداشت شود.

Powered by Tetis PORTAL