پنجشنبه 23 آذر 1396 22:25:52

27 خرداد 1396 12:34:49
توضيح دكتر نوبخت به فرهنگيان

معاون رئيس‌جمهور در يادداشتي در با بيان‌اينكه از خانواده آموزش و پرورش برخاسته است، كاركنان اين وزارتخانه و معلمان را خطاب قرار داد و نوشت: در دوران رياست مجمع فرهنگيان در مجلس بيشترين تلاش را براي افزايش اعتبار معلمان به عمل آورده است.

به گزارش روابط‌عمومي سازمان برنامه و بودجه، دكترمحمدباقر نوبخت در اين يادداشت به تشريح اقدامات دولت براي بهبود وضعيت رفاهي و تقويت منزلت معلمان و فرهنگيان پرداخت و در عين حال نوشت كه انتظار نداشت برخي از آنها براي دريافت مطالبات شان موضوع عدم تصحيح ورقه را پيش بكشند.

متن يادداشت دكترنوبخت به شرح ذيل است:

همكاران گرانقدر فرهنگي، باسلام

وقتي پس از سال ها خدمت در آموزش و پرورش و آگاهي از آنچه بر فرهنگيان عزيز مي‌گذرد به مجلس رفتم ، به‌رغم آنكه با توجه به رشته تحصيلي در كميسيون‌هاي اقتصاد و برنامه و بودجه عضويت يافتم ولي در چهار دوره حضور در مجلس مسئول مجمع فرهنگيان بودم تا بتوانم با مشاركت در تصميم‌گيري هاي اساسي ضمن تقديس جايگاه و منزلت فرهنگيان در تقويت اعتبارات اين نهاد بزرگ آموزشي و فرهنگي نقش آفريني نمايم ، شايد ترميم اعتبارات صورت گرفته در آموزش و پرورش در دهه هفتاد نمادي از اين تلاش بوده است...

اقدامي كه در مديريت سازمان برنامه وبودجه استمرار يافت وتلاش شد تا عادلانه در راه احقاق حق فرهنگيان عزيز در حد امكان گام بردارم و هنوز هم معتقدم كه افزايش بيش از دو برابري بودجه آموزش و پرورش دردولت يازدهم و حتي پرداخت هاي ١١٠ درصدي ؛ يعني ١٠ درصد بيش از آنچه مجلس محترم تصويب مي‌كرد، اجراي طرح رتبه‌بندي با بيش از چهار هزار ميليارد تومان بار مالي در دو سال گذشته، پرداخت بيش از هفت هزار ميليارد تومان فقط در كمتر از شش ماه گذشته براي پرداخت مطالبات بازنشستگان عزيز و شاغلين و اجراي بند ١٠ ماده٦٨ قانون مديريت خدمات كشوري براي كادر اداري ...با همه مضايق خزانه براي تقويت آن منزلت شايسته و بايسته موردانتظار عزيزان فرهنگي لازم بود ولي كافي نيست ... مع الوصف با اين وضعيت از همكاران پرتلاشم در مديريت آموزش و پرورش انتظار نبود در حاليكه بيش از ٣٤٠٠ ميليارد تومان در ماه گذشته علاو بر اعتبارات ماهانه براي تاديه مطالبات دريافت نموده و به آنها اطمينان داده شد كه بازهم با پرداخت هاي خرداد ماه رفع مشكل خواهد شد موضوع عدم تصحيح ورقه را مطرح نمايند و با وجود اين مساعي بيش از پيش، اين حقير را نزد همكاران بزرگوار فرهنگي شرمنده تر نمايند.

Powered by Tetis PORTAL