چهارشنبه 22 آذر 1396 16:37:51

21 آبان 1396 9:33:1
بررسي پيش‌نويس لايحه بودجه سال 1397 در هيأت دولت آغاز شد

معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور با تاكيد بر‌اينكه لازم است وابستگي به نفت را قطع كنيم، گفت: بايد به موضوع سرمايه‌گذاري براي توسعه كشور، به طور جدي توجه و زمينه براي تسهيل آن ايجاد شود.

به گزارش ‌‌روابط‌عمومي سازمان برنامه و بودجه، دكترمحمدباقر نوبخت در جلسه شوراي برنامه‌ريزي گيلان كه در رشت برگزار شد، اظهار كرد: طي سال‌هاي اخير، در دوران پرموجي بوده‌ايم و با همه تلاش‌هايي كه صورت گرفت؛ بايد گفت در سال 92 از نظر منابع در موقعيتي بوديم كه بايد آن را تغيير مي‌داديم و تقليل 2 و نيم ميليون بشكه نفت به يك ميليون و در نهايت به 300 هزار بشكه، هدف شوم دشمنان بود كه اجازه نداديم چنين اتفاقي بيافتد.

 وي ادامه داد: با تغيير روند صورت گرفته، مي توانيم اعلام كنيم كه ايران امروز به طور متوسط مي تواند 2 ميليون و 638 هزار بشكه نفت در روز صادر كند اما به جهت كاهش قيمت نفت در هر بشكه، رقم درآمدي ما از نفت به نيمي از عددي رسيد كه در سال 92 داشتيم.

دكتر نوبخت با يادآوري اينكه در سال 92 براي هر بشكه نفت 104 دلار در بازارهاي جهاني امكان فروش داشتيم، گفت: متوسط آنچه كه طي شش ماه نخست امسال به‌دست آمده، بين 46 تا 48 دلار و كمتر از نصف قيمت هر بشكه نفت در چهار سال گذشته بوده است.

وي افزود: در سال 92 منابعي كه بالغ بر 251 ميليارد دلار بود، سال گذشته به 157 ميليارد دلار كاهش يافت و از 41 درصد، به 26 درصد رسيد.

رئيس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه بايد وابستگي به نفت را قطع كنيم، گفت: ماليات ها هم تا حدودي ظرفيت افزايش دارد و سهم ماليات ها را از 33 درصد، به 36 درصد رسانده ايم و كوشيديم كاهش منابع مالي را از سمت ماليات تا حدودي جبران كنيم.

وي گفت: از تمام مديران در سطوح مختلف انتظار داريم كه با كارايي بيشتري، از همين منابع محدود استفاده كنند.

دكتر نوبخت در توضيح پروژه‌هاي عمراني گفت: 66 هزار پروزه نيمه كاره و كلنگ زده شده، روي ميز دولت مانده كه همه آنها مربوط به دوره زماني دولت گذشته است.

وي ادامه داد: پول و منابع اعتباري محدود را اولويت‌بندي كرده و براي پروژه هايي اختصاص داديم كه با سرعت، مي‌توانستند افتتاح شوند.

معاون رئيس‌جمهور با اشاره به تحقق بيش از 73 درصد از طرح هاي عمراني كشور اظهار كرد: تخصيص اعتباري ما براي استان ها طي شش ماه نخست امسال، 49 درصد بود و تاكنون 30 هزار ميليارد تومان بر اساس تفكيك تبصره هاي مختلف، به استان ها اعتبار داده شده است.


Powered by Tetis PORTAL