چهارشنبه 22 آذر 1396 16:36:52

7 آذر 1396 12:31:53
در پاسخ به ادعاي خلاف واقع برخي رسانه‌ها مطرح شد: همه كمك‌هاي بلاعوض به زلزله‌زدگان پابرجاست

درپي انتشار نقل قول ناقص و تحريف شده از دكتر محمدباقر نوبخت، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور درخصوص عدم اعطاي وام بلاعوض به زلزله‌زدگان در صورت دريافت كانكس، دفتر سخنگوي دولت توضيحاتي را براي تنوير افكار عمومي منتشر كرد.

به گزارش روابط عمومي سازمان برنامه و بودجه كشور در اين جوابيه آمده است، صرف نظر از اينكه هدف از انتشار  اين خبر به اين صورت قابل تامل است؛ موضوع اين است كه دولت براي زلزله‌زدگان چند نوع كمك مالي اعم از كمك مالي بلاعوض و وام بانكي و به چند منظور اعم از بازسازي واحدهاي صدمه ديده و احداث و اسكان موقت تمهيد كرده است كه لازم است رسانه‌ها با دقت نظر بيشتري اين موارد را مورد نظر قرار دهند.

از اين رو اصل موضوع اين است كه دولت براي بازسازي واحدهاي مسكوني،  ٥ تا ٦ ميليون تومان كمك بلاعوض و وام  بانكي به زلزله‌زدگان اعطا مي‌كند كه هيچ ارتباطي به اسكان موقت و دريافت يا عدم دريافت كانكس ندارد. آنچه رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور مطرح كرده‌اند مربوط به كمك مالي سه ميليون توماني بلاعوضي است كه براي اسكان موقت در نظر گرفته شده است و طبيعي است خانواده‌هاي آسيب‌ديده از زلزله براي اسكان موقت خود اختيار دارند كه يا سه ميليون وجه بلاعوض را دريافت كنند و يا يك كانكس از دولت تحويل بگيرند

به ديگر معني اعطاي كمك بلاعوض و وام بانكي براي بازسازي واحدهاي مسكوني صدمه‌ديده از زلزله به قوت خود باقي است و كمك سه ميليوني مصوب دولت به هرخانوار زلزله‌زده براي اسكان موقت نيز يا به صورت نقدي به آنها انجام مي‌شود يا در عوض آن كانكس تحويل مي‌شود. بديهي است خانواده‌ها اختيار دارند كه يا كانكس بگيرند يا سه ميليون تومان وجه بلاعوض اسكان موقت  را، كه در آن صورت نحوه مديريت اسكان موقت برعهده خودشان است.

در ادامه توضيحات دفتر سخنگوي دولت آمده است كه سواي از اين، همه خانواده‌هاي آسيب‌ديده از زلزله همه كمك‌هاي مصوب بلاعوض احداث و بازسازي، وام بانكي بازسازي، بلاعوض خريد لوازم خانگي و... را دريافت خواهند  كرد  و هرگونه خبري مغاير اين كه در رسانه ها منتشر شده نادرست است.

بديهي است كه كانكس‌هاي اهدايي مردمي به زلزله‌زدگان از اين قاعده خارج است.

Powered by Tetis PORTAL