چهارشنبه 22 آذر 1396 16:45:42

4 خرداد 1396 9:57:28
ستاره ارتباط دولت به دكتر نوبخت اهدا شد

ستاره ارتباط دولت در چهارمين جشنواره ستارگان روابط عمومي به دكتر محمدباقر نوبخت معاون رييس جمهور و سخنگوي دولت اهدا شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان برنامه و بودجه، مراسم چهارمين جشنواره ستارگان روابط عمومي ايران و آيين نكوداشت 27 ارديبهشت روز روابط عمومي عصر چهارشنبه در سالن قلم مركز همايش هاي بين المللي كتابخانه ملي برگزار شد.

دكتر نوبخت پس از دريافت ستاره ارتباط دولت در سخناني اظهار داشت: روابط عمومي ابزار ضروري براي مردم سالاري است.

وي ادامه داد: شايد روابط عمومي تا مدتها يك اطلاع رساني بنگاهي و دستگاهي بود اما بنابر نگرش جديد كه با عنوان توسعه و بعد از جنگ هاي جنگ جهاني مطرح شد، روابط عمومي دستگاهي بود كه آلام مردم كشورهاي آسيب ديده را تسكين دهد.

سخنگوي دولت افزود: تا دو دهه بعد از جنگ جهاني دوم رشد اقتصادي انجام شد اما هنوز آلام مردم كشورهاي آسيب ديده از جنگ كه عموما كشورهاي توسعه يافته و كشورهاي از استعمار رها شده بودند، تسكين داده نشد.

نوبخت اظهار داشت: توزيع عادلانه ثروت بعد از توليد و رشد اقتصادي انجام شد اما باز هم آلام مردمان تسكين نيافته بود و در همين زمان هم زمينه رشد انديشه هاي سوسياليستي فراهم شد.

وي گفت: انديشمندان متوجه شدند كه هدف بايد توجه به خود انسان باشد نه صرفا رشد اقتصادي، بنابراين بخش روابط عمومي شكل گرفت تا مردم بطور شفاف در جريان كارهاي دولت هاي خود قرار گيرند.

معاون رييس جمهوري افزود: در دولت دوازدهم روابط عمومي منزلت رفيع تري پيدا مي كند چون مي خواهد منشور حقوق شهروندي را اجرا كند و نخستين حق شهروندي در جريان قرار دادن مردم از كارهاي دولت است.


Powered by Tetis PORTAL